Dirigenter

Ingunn Hammerseth

Ingunn er tubaist med master i utøvende klassisk musikk fra Norges musikkhøgskole(2019). Hun har studert under solotubaist i TSO Eivind Erdal, NTNU Institutt for musikk
Professor Jens Bjørn-Larsen, Det kongelige danske musikkinstitutt
Førsteamanuensis Torbjørn Kvist, Norges musikkhøgskole, Den norske opera og ballett, Førsteamanuensis Torbjørn Kvist og Roger Fjeldet, i Det norske blåseensemble.

Ingunn har vært dirigent for hovedkorpset i Smågardistene siden januar 2019.

Mona Kristine Østenstad

Mona har bachelor fra Barrat Due med klarinett som hovedinstrument(2020).

Mona har vært dirigent for Smågardistenes juniorer og aspiranter fra september 2020.