Hvordan er det å spille i korps?

Å spille i korps er en hobby for livet, en vei inn i musikken og en vei til nye venner og spennende opplevelser. I korpset er det plass til alle. Å spille i korps krever også sitt. Det å beherske et instrument, krever investering i tid, og du må ha tid til å øve. Det krever tålmodighet, for det tar mer enn et år å bli god.

Når du er med i et korps, er du del av et fellesskap på tvers av skoletrinn og kjønn. Dette er et felleskap der alle er viktige, alle har en rolle for selv den flinkeste trompetist kan ikke spille en marsj mutters alene.

I korpset er du med i et fellesskap på tvers av kjønn og alder. Her representert med trompetister på henholdsvis 18 og 11 år side ved side. Begge er like viktige.

Når du er med i korps får du en-til-en undervisning med en instruktør, og du er med på samspilløvinger. Smågardistene har torsdager som sin korpsdag. På torsdager har vi samspill. En-til-en undervisningen er på andre dager av uken. Tidspunktene forsøker vi å tilpasse den enkelte.

Når du er med i korps spiller du konserter og du marsjerer i sommersesongen. Du er med og spre musikk i nærmiljøet, og du gleder mange. Når du er Smågardist er du også ivrig til å marsjere. Du lærer deg å spille og marsjere i formasjon samtidig. Det er veldig imponerende og krever både trening og disiplin.

Når du er med i korps er du med på korpsturer hvor du reiser i Norge eller utenlands. Du lærer deg å skifte til full uniform inne i en fullstappet buss på under 5 minutter. Det er vanskelig å tro. Du spiller og marsjerer foran mange mennesker som blir veldig imponerte.

Les hva Hedvig Montgomery sier om å spille et instrument