Hva koster det?

Det er kostbart å drive korps, tenk bare på alle instrumentene og uniformene vi har, reparasjonene vi må gjøre på instrumenter og lønningene vi betaler til profesjonelle instruktører og dirigenter. Heldigvis har vi normalt svært gode inntektskilder gjennom loppemarked to ganger i året.

Prisen for å være med i Smågardistene er per semester (høst og vår):

– undervisning kr 2800 (dekker instruksjon gjennom musikkskolen, eller egne ansatte instruktører)

– kontingent kr 700 (dekker lån av instrument m.m.)

I tillegg til dette har vi for musikantene fra 4. trinn og oppover:

– Seminar med overnatting (vinter) ca kr 500,-

– Korpstur (sommer) ca kr 2000-3000 avhengig av hvor vi reiser