Korpsets visjon

Smågardistene skal være et av landets ledende skolekorps innenfor kategorien marsj og drill.  Basert på korpsets musikalske kvalitet og ambisjon skal vi være et attraktivt og godt fritidstilbud for barn og unge i alderen 8-19 år og en viktig del av kulturlivet på Stabekk.

Slagord

Stil med smil!

smågardistlogo

Smågardistenes hovedmål

Musikalsk hovedmål
Gjennom prioritering av god instruksjon, spennende repertoarvalg og musikalske aktiviteter skal Smågardistene være et korps hvor hver enkelt musikant motiveres til å utvikle seg selv musikalsk både individuelt og som en del av korpset.

Delmål:
Smågardistene skal delta på en konkurranse årlig. Konkurranser innenfor kategorien marsj og drill skal prioriteres.
Smågardistene ble i 1954 «adoptert» av Hans Majestet Kongens Garde, noe som også til enhver tid skal reflekteres i korpsets visuelle fremtreden. Samarbeidet skal videreføres, og Smågardistenes målsetning er å delta på Gardens Dag hvert år.
Smågardistene er et naturlig rekrutteringskorps for Stabekk Janitsjarorkester.  Samarbeidet skal forsterkes, og korpsene skal ha minimum en felles aktivitet per år.
Smågardistene skal gjennom egne konserter og årlig deltagelse på lokale stevner være aktive i kulturlivet i Bærum.

For å sikre kvaliteten i Hovedkorpset skal det legges vekt på en faglig god aspirantperiode.  Aspirantene skal følge et fast opplegg med notelære, samspill og marsjtrening.
Korpset skal til enhver tid ha en seremonitropp bestående av minimum 10 musikanter i aldersgruppen 13-19 år.
Basert på vår prioritering av marsj og drill skal Smågardistene ha som målsetning å vise frem sitt repertoar 4 ganger per år.

Sosialt hovedmål
Smågardistene skal være et godt og inkluderende fritidstilbud for barn og unge på Stabekk hvor det legges vekt på at hver enkelt musikant skal trives og få utvikle seg selv både musikalsk og sosialt i et rusfritt miljø.

Delmål:
Det skal rekrutteres i snitt 15 nye Smågardister hvert år, og vårt mål er at 75 % av de som hår inn i Hovedkorpset skal fortsette i korpset ut videregående skole.
Det skal arrangeres en turne og ett seminar med overnatting hvert år som kombinerer det faglige med det sosiale.  Aktiviteter og avslutningskveld arrangeres i tråd med korpsets mangeårige tradisjoner!
Sosiale arrangementer for alle aldersgrupper skal arrangeres minimum 1 gang per år.
Nye korpsforeldre skal bli tatt godt imot og raskt bli innlemmet i miljøet.  Gjennom god informasjon og vel tilrettelagte aktiviteter, skal de se nødvendigheten av og føle motivasjon for å delta på korpsets aktiviteter.

Hovedmål informasjon
Nærmiljø, skole, foreldre og musikanter skal være stolte av Smågardistene!

Delmål:
Alle foreldre og musikanter skal ha kjennskap til korpsets ambisjon og hovedmål.
Styremedlemmer skal ha god kjennskap til korpsets ambisjoner, hovedmål og kultur slik at alle aktiviteter legges opp for å nå korpsets mål, og at tradisjoner videreføres på en god måte.
Terminlister skal utarbeides for ett år av gangen, og leveres ut på første øvelse på høsten.
Smånytt videreføres som fast intern kommunikasjonskanal til foreldre og musikanter.
Smågardistene skal utarbeide pressemeldinger minimum 6 ganger per år som sendes til Budstikka og Bæringen.  Vår målsetning er å få mediaomtale minimum 4 ganger per år.

Hovedmål organisering
Korpset, dets styrende organer og tilknyttede arbeidsoppgaver skal organiseres på en slik måte at det til enhver tid bidrar til å nå korpset hovedmål.

Delmål:
Hovedstyret og Venneforeningen skal koordinere sine aktiviteter.
For å sikre høy kvalitet på Hovedkorpset samt en faglig god og motiverende aspirantperiode skal korpset organiseres som følger:

  • Aspirantperiode                      3.klasse
  • Juniorkorps                            4. og 5. klasse
  • Hovedkorps                           6. til 3. klasse på videregående
  • Seremonitropp                       8. til 3. klasse på videregående (utva