Smågardistenes historie

Stabekk skoles musikkorps ble stiftet av C. Herman Haug i 1915. Haug var også korpsets første dirigent.

Sitat fra stiftelsesprotokollen

Torsdag 24. juni 1915 samledes undertegnede av tilsynsutvalget utnevnte komite paa Stabæk skole for at raadslaa om opprettelse av et guttemusikkorps ved skolen. Det blev vedtatt at starte korpset. Komiteens medlem disponent Haug, paatok seg at være leder uten godtgjørelse med bistand fra lærer Jacob Nakling Det blev vedtatt at samle ind frivillige bidrag til korpset, og en bidragsliste blev opprettet.»

Stabekk Skoles Guttekorps ca 1918, bildet er utlånt fra Bærum bibliotek Bærumssamlingen

Korpset hadde gode vilkår i perioden 1915 til 1930. Det gikk godt med korpset og rekrutteringen var god. Konkurransen om musikantene var imidlertid hard siden det ble stiftet mange korps på denne tiden.

Utover i 30-årene ble økonomien vanskelig og antall korpsmedlemmer var nede i 14. Under andre verdenskrig (1940-1945) ble korpset midlertidig nedlagt.

Etter krigen var det mye å bygge opp i landet, men krefter og mot var på plass. Etterkrigstiden ble en blomstringstid for korpset, men i 1953 var det bare 20 gutter igjen i Stabekk Skoles Guttekorps. Noe måtte gjøres, og på et foreldremøte ble det besluttet nytt styre. Takket være iherdig arbeid og visjonære ildsjeler fikk korpset på under 2 år trukket foreldrene mye tettere til korpset, skaffet elegante gardistuniformer, ny tamburstav og nytt banner. Ikke minst fikk jentene endelig bli med i korpset.

Smågardistene 1965, bildet er utlånt fra Bærum bibliotek Bærumssamlingen

Den såkalte «adopsjonen» av Stabekk skoles musikkorps skjedde den 31. mars 1955 i Husebyleiren. Etter dette fikk korpset tilnavnet «Smågardistene». Korpset var på forhånd blitt inspisert av velferdsoffiseren i garden, Løytnant Bakke.Denne knytningen til HMK Garden er med å gi identitet til Smågardistene.

Smågardistene 1972, bildet er utlånt fra Bærum bibliotek Bærumssamlingen

Hver 17. mai har Smågardistene morgenoppstilling i skolegården på Stabekk skole og blir høytidelig inspisert av en representant fra Garden.

Fra den årlige inspeksjonen på 17. mai ved en representant fra Garden

Statuene av Smågardistene på broa på Bekkestua er utført i 1997 av billedhugger Nina Sundbye, og avduket i 1998. Skulpturene forestiller åtte små gardister ved fortauskanten med forskjellige instrumenter. Gutter med tuba, trompet, tromme og trombone, og jenter med klarinett, fløyte, cymbaler og drillpinne.

Smågardister og smågardist-statuene på Bekkestua. Statuene er utført av billedhogger Nina Sundbye og avduket i 1998

I