Foreldrevakt for Juniorer

Oppgaver for foreldrevakten

  • Sette opp stoler og notestativ i musikkrommet (evt. legge et stativ på hver stol)
  • Trille marimba og xylofon ut i festsalen, slik at ikke HK-musikanter trenger å forstyrre JK-øvelsen.
  • Hjelpe til å få musikantene på plass til øvelsen og etter pauser
  • Hjelpe til å holde ro under spilling og eventuelt hjelpe dirigenten
  • Holde øye med musikantene i pausen, spesielt de som leker ute!
  • Hjelpe til med opprydding
  • Foreldrevakten varer hele øvelsen 17:30 – 19:30

Du skal også Registrere oppmøte dersom ikke styrevakten gjør dette.

Foreldrevakten må være tilstede 10 minutter før øvingen starter.

Spør Mona (dirigenten) om det er noe hun ønsker spesielt hjelp med.

Spør ellers styrevakten om du lurer på noe praktisk!