Foreldrevakt for juniorer

Omtrent en gang i året blir foresatte satt opp som foreldrevakt på juniorøvelsene. Dette er en gylden anledning til å bli bedre kjent med korpset, musikantene og musikken, i tillegg til at det er gull verdt for både dirigenten og barna å ha en ekstra voksenperson til stede på øvelsen. Foreldrevakten for juniorkorpset er torsdager mellom 17:15–19:45. Den varer lenger enn selve øvelsen fordi den innebærer litt hjelp med utstyr, se nedenfor.

 • Foreldrevaktens hovedoppgave er å hjelpe til å gjøre øvelsen så god og morsom som mulig for musikantene. For å få til dette må vi spille mest mulig og holde prating og bråk til et minimum. Mona ønsker derfor hjelp til å holde ro.
  Dette er lettest én til én, så ta gjerne en prat med de barna som prater/bråker ved stolen deres, eller ta dem med ut om det er mye uro. Ofte hjelper det mer å ta slike ting enkeltvis enn å hysje på en hel gruppe.
 • Det er også mange som begynner å prate om de er usikre på hva de skal, så se om de har riktig note fremme og om de vet hvor de skal begynne å spille. Om du får til å lese notene og peke er det super hjelp, men ellers gjelder det ofte bare å lytte etter beskjeder fra Mona som «vi skal begynne på bokstav A» eller «tall 37» – disse står da ofte med stor skrift inne i bokser på notearket. Om du peker ut dette vet ofte musikantene selv hva de skal.

  I korpset følger vi lignende regler som barna er vant til fra skolen:
  – Vi er stille og spiller kun når vi skal
  – Vi rekker opp hånda om vi vil si noe
  – Vi hører på de voksne
  – Vi er greie med hverandre, og sier bare hyggelige ting til hverandre
  – Vi passer på tingene våre
  – Vi løper ikke inne i gangene

I tillegg er det noen praktiske oppgaver:

 • Sette opp stoler i musikkrommet og finne frem notestativkasser før øvelsen
 • Hjelpe slagverkerne å finne frem utstyr
 • Trille marimba og xylofon ut i festsalen, slik at ikke HK-musikanter trenger å forstyrre JK-øvelsen.
 • Hjelpe til å få musikantene på plass til øvelsen og etter pauser
 • Holde øye med musikantene i pausen, spesielt de som leker ute!
 • Hjelpe til med opprydding

  Spør ellers Mona (dirigenten) om det er noe hun ønsker spesielt hjelp med, eller styrevakten om du lurer på noe praktisk.

Du skal også registrere oppmøte dersom ikke styrevakten gjør dette.