Om oss

Smågardistene er skolekorpset på Stabekk skole. Korpset teller i dag ca 70 medlemmer fra 8 til 18 år. Korpset har nær tilknytning til H.M. Kongens Garde og bærer de karakteristiske gardehattene. 

Tre korps – delt inn etter alder

SFO-korps/Aspirantkorps: Smågardistene tilbyr fra høsten 2021 SFO-korps på Stabekk skole for 3. og 4. trinn. Dette er et åpent tilbud for alle som er nysgjerrige på korps. De som er med på SFO-korps er ikke medlemmer i Smågardistene, men vi vil gjerne ha flere medlemmer og alle som er med i SFO-korps kan når som helst ta kontakt for å melde seg inn i korpset og starte med instruksjon på et et instrument. Etter jul fortsetter vi med Aspirantkorps i SFO-tiden, men dette blir et lukket tilbud for dem som velger å melde seg inn i korpset.
Juniorkorps: Musikanter på 4.trinn og på 5.trinn danner juniorkorpset.
Hovedkorpset: Musikanter fra 6. trinn til de går ut av videregående skole.

Samspillet på torsdager på Stabekk skole

SFO-korps/Aspirantkorps: kl 14:30 – 15:30 på Musikkrommet
Junior 1 (4.trinn) kl 1730-1900 på Musikkrommet
Junior 2 (5.trinn) kl 1730-1930 på Musikkrommet
Hovedkorpset øver fra kl 1800 til kl 2030 i Festsalen

Dirigenter
Mona Kristine Østenstad dirigerer juniorkorpset.
Ingunn Hammerseth dirigerer hovedkorpset.

Undervisning på instrumentet
I tillegg til samspill, får alle musikantene i Juniorkorpset og Hovedkorpset undervisning av en instrumentallærer fra Kulturskolen i Bærum (tidligere Musikkskolen). Dette er en-til-en-undervisning av musikkutdannende lærere. 

Instrumenter
Musikantene får låne instrumenter av korpset. Instrumentene i klassekorpset tas ikke med hjem. I klassekorpset spiller man i hovedsak på kornett og tenorhorn. I juniorkorpset og hovedkorpset er det flere instrumenter; fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trumpet, walthorn, trombone, tenorhorn, bariton, tuba og slagverk.

Musikanter fra Haslum skole
Smågardistene rekrutterer også gutter fra Haslum skolen. I starten er det egen samspillundervisning for juniorkorpset på Haslum skole. Det er også mulig å få enetimer på Haslum skole.

For innmelding eller spørsmål send en epost til smagardistene@gmail.com Korpset er medlem av Korpsnett og Norges Musikkorps Forbund.