Om oss

Smågardistene er skolekorpset på Stabekk skole. Korpset teller i dag ca 60 medlemmer fra 8 til 18 år. Korpset har nær tilknytning til H.M. Kongens Garde og bærer de karakteristiske gardehattene. 

Tre korps – delt inn etter alder
Klassekorps: Alle på 3. trinn på Stabekk skole har klassekorps som musikkundervisning. Dette er en del av den ordinære skoledagen.
Juniorkorps: Musikanter på 4.trinn og på 5.trinn danner juniorkorpset.
Hovedkorpset: Musikanter fra 6. trinn til de går ut av videregående skole.

Samspillet på torsdager på Stabekk skole
Junior 1 (4.trinn) kl 1430-1530 på Musikkrommet
Junior 2 (5.trinn) kl 1730-1930 på Musikkrommet
Etter nyttår slår man sammen Junior 1 og Junior 2 og de øver sammen fra 1730-1930
Hovedkorpset øver fra kl 1800 til kl 2030 i Festsalen

Dirigenter
Mona Kristine Østenstad dirigerer juniorkorpset.
Ingunn Hammerseth dirigerer hovedkorpset.

Undervisning på instrumentet
I tillegg til samspill, får alle musikantene i Juniorkorpset og Hovedkorpset undervisning av en instrumentallærer fra Kulturskolen i Bærum (tidligere Musikkskolen). Dette er en-til-en-undervisning av musikkutdannende lærere. 

Instrumenter
Musikantene får låne instrumenter av korpset. Instrumentene i klassekorpset tas ikke med hjem. I klassekorpset spiller man i hovedsak på kornett og tenorhorn. I juniorkorpset og hovedkorpset er det flere instrumenter; fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trumpet, walthorn, trombone, tenorhorn, bariton, tuba og slagverk.

Musikanter fra Haslum skole
Smågardistene rekrutterer også gutter fra Haslum skolen. I starten er det egen samspillundervisning for juniorkorpset på Haslum skole. Det er også mulig å få enetimer på Haslum skole.

For innmelding eller spørsmål send en epost til smagardistene@gmail.com Korpset er medlem av Korpsnett og Norges Musikkorps Forbund.