Alt du trenger å vite om Smågardistene!

Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps er et av landets eldste skolekorps og ble startet allerede i 1915 som guttekorps. Jentene har fått være med i korpset siden midten av 50 tallet, omtrent på samme tid som korpset ble «adoptert» av Hans Majestet Kongens Garde, da de karakteristiske gardeinspirerte uniformene ble anskaffet og korpset tok tilnavnet «Smågardistene». Dette er altså et korps med en lang og stolt historie som dere nå blir en del av.

Smågardistene har musikanter fra Stabekk skole, Haslum skole (siden Haslum skole kun har korps for jenter) og også fra Oslo International School.

Valg av instrument

Noen barn har helt klare formeninger om hvilket instrument de vil spille, men for de fleste er det en fordel å prøve noen forskjellige instrumenter. Vi pleier å tilby en instrumentprøving. Vi arrangerer instrumentprøvinger fortløpende når noen tar kontakt. Våre instrumentforvaltere hjelper til med å finne fram og forklare instrumentene. I løpet av en instrumentprøving pleier vi å finne ut hvilket instrument den ferske musikanten skal gå videre med. Valget kommer an på hva musikanten ønsker selv, men det kan også være andre praktiske faktorer som ledige spilletimer for instruksjon på instrumentet eller ledige instrumenter som spiller inn.

InstrumentEventuell beskrivelse
Fløyte
Klarinett
SaxofonDet er ingen i Smågardistene som begynner som aspirant på saxofon. De som ønsker saxofon, begynner på klarinett og kan få overgang til saxofon senere. Korpset har venteliste på saxofon.
TrompetTrompet og kornett er svært like instrumenter, og alle i Smågardistene starter med kornett. Overgang til trompet kan skje senere i samarbeid med dirigenten i hovedkorpset.
Kornett
Waldhorn
TromboneEn 9-åring har normalt ikke lange nok armer til en voksen trombone, og korpset har begrenset med juniortromboner. De fleste vil dermed begynne på baryton, og senere gå over til trombone når armene er lange nok. Tidspunktet for overgang fra baryton til trombone vil variere og avhenge av hvem som har trombonene og når de er klare til å gå over til større instrument.
Baryton
TubaTuba er et stort instrument for en liten musikant, og de fleste musikantene starter på baryton og kan eventuelt gå over til tuba senere. Overgang til tuba vil i såfall skje i dialog med dirigenten i hovedkorpset.
SlagverkI Smågardistene har vi en «paradetrommegruppe». Vi har slagverkere og man kan ha slagverk som hovedinstrument. Det er imidlertid også anledning for øvrige musikanter å få opplæring på paradetromme. Det er mulig å melde seg på opplæring i paradetromme fra 8. trinn. Opplæring på paradetromme vil være i tillegg til det hovedinstrumentet man har i korpset.

Spillelærer og instruksjon

Når dere blir med i korpset, velger barnet et instrument og får 1-til-1 instruksjon på dette instrumentet. Korpset har profesjonelle spillelærere gjennom Bærum kulturskole. Vi har også egne ansatte instruktører. Dersom din sønn eller datter får instruksjon gjennom kulturskolen, blir dere også invitert på arrangementer som kulturskolen har (Kulturskolens uke, sommer- og juleavslutninger).

Spilletimene varer normalt i 25 minutter og er vanligvis på Stabekk skole en gang i tidsrommet mandag-fredag mellom 14:00 og 19:00. De forskjellige instruktørene har forskjellige dager de kommer til Stabekk. Eksempelvis har vi Klarinettinstruktør på mandag og onsdag, Fløyteinstruktør på tirsdag, horn-instruktør på fredag osv.. I enkelte tilfeller tilbys spilletimene andre steder, f.eks. på kunnskapssenteret i Sandvika. Det tilbys også i noen tilfeller spilletimer på andre skoler i nærområdet dersom kulturskolen har ledig kapasitet der. Det er praktisk om dere noterer dere spillelærers epost eller telefonnummer slik at dere kan varsle dersom musikanten uteblir fra timen. Når musikanten starter i korpset, finner vi tidspunkt for undervisningen. Det gjøres også normalt endringer i timeoppsett ved starten av et korpsår (august). Instruktøren setter ofte opp et forslag til tidsplan og så kan man komme med innspill til justeringer av dette.

Instrumentvedlikehold

Instrumenter er kostbare og det er svært viktig å ta godt vare på instrumentene. De ulike instrumentene skal tas vare på på ulike måter. Se mer om instrumentvedlikehold.

Dersom det oppstår problemer med instrumentet, har vi instrumentforvaltere som normalt er tilstede på torsdager mellom 18:00 og 20:00 på Stabekk skole. Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål om instrumentet.

Samspill

Samspill er naturligvis kjempeviktig i et korps. Vi har samspill på 3 nivåer: aspirantkorps (3. trinn), juniorkorps (4. og 5. trinn) og hovedkorps (fra 6. trinn). Samspillet er arena for vennskap og samhold og for å skape musikk sammen. Samspillet foregår på Stabekk skole.

Å være aspirant

Aspiranter i Smågardistene er vanligvis de som går på 3. trinn. Aspirantene har egen aspirantuniform. Aspirantene øver i SFO-tiden (14:30-15:30) på torsdager i musikkrommet på Stabekk skole. Mona Kristine Østenstad Sanner er dirigent for aspirantene. Dersom vi har god rekruttering på Haslum skole, tilbyr vi også samspill for de yngste her. Aspirantene er med på en begrenset del av fellesaktivitetene i korpset. På Stabekk skole tilbyr vi SFO-korps i høstsemesteret og dette er åpent for alle 3. og 4. klassinger. Når SFO-korpset avsluttes, starter Aspirantkorps for de musikantene som er medlemmer i korpset.

Å være junior

Juniorene i Smågardistene er vanligvis de som går på 4. og 5. trinn. Juniorene har egen junioruniform, svært lik hovedkorpsets uniform. Vi skiller på Juniorkorps 1 (4. klassinger) og Juniorkorps 2 (5. klassinger) og bruker forkortelsene JK1 og JK2. Juniorkorpset øver på torsdager i musikkrommet på Stabekk skole. De øver 17:30 – 19:00, Juniorkorps 2(JK2) øver ofte til 19:30. Mona Kristine Østenstad Sanner er dirigent for juniorene.

Å være i hovedkorpset

Musikantene rykker opp i hovedkorpset når de begynner på 6. trinn. Musikantene i hovedkorpset er altså mellom 11 og 19 år og går på barneskole, ungdomsskole eller videregående skole. Hovedkorpsets uniform er beskrevet her. Hovedkorpset øver i festsalen på Stabekk skole på torsdager 18:00-20:30. I marsjsesongen har vi også øvinger i idrettshaller i nærheten som hundsundhallen eller nadderudhallen.

Hva om musikanten begynner «senere» i korpset enn sine klassekamerater?

Det er mange som begynner i korpset når de går på 3. trinn, men det er heller ingen umulighet å starte senere. Oftere lærer man et instrument raskere når man er eldre og er kanskje mer motivert. Vi vet at det er viktig for musikantene å være sammen med sine jevnaldrende. Derfor forsøker vi så langt det lar seg gjøre å la en ny musikant delta i samspillet sammen med sine jevnaldrende. Dette må imidlertid tilpasses i hvert tilfelle. Det er viktig at musikanten kan henge med på det musikalske, så i hvert tilfelle må vi vurdere en viss opplæringstid særlig opp mot hovedkorpset. Ikke vær redd for å stille spørsmål om det er noe dere lurer på angående dette.

I korpset er alle viktige!

I korpset er vi avhengig av at alle kommer. Øvelser er viktige og konserter er viktige. Alle har en rolle og alle trengs. Det er derfor forventet at alle møter opp på øvinger, seminarer, konserter og opptredener. Dersom musikanten ikke har anledning til å komme på en øving, seminar eller konsert må korpset få beskjed om dette. Dette kan du melde fra om i «Tutti»-appen (les mer om denne under) eller du sender en e-post slik at dirigentene er forberedt og kan planlegge for dette.

I korpset er alle viktige! Selv den flinkeste trompetist kan ikke spille en marsj alene.

Uniform og «grågenser»

Uniformen er en viktig del av korpset og vi har forskjellige uniformer for hovedkorps, juniorkorps og aspiranter. Aspiranter får uniform i forkant av 17. mai. Uniformslageret åpent hver første torsdag i måneden. Dette annonseres også i vår interne facebook-gruppe. Musikanter låner uniformen gratis. Buksene leveres ut med «rå-lengde» og det er en foreldreoppgave å legge opp buksene. Hvit skjorte, sorte sko og sokker må familiene skaffe selv, men korpset har et lager (særlig i små størrelser) som man kan låne fra. Les mer om uniformen.

Korpset låner også ut en grå hettegenser med Smågardist-logo. Denne kalles «Grå-genser». På mindre formelle konserter eller oppdrag, samt på turer benyttes grå-genseren. Vi har også en grå t-skjorte med Smågardist-logo. Denne kan man også låne. Både grå-genser og t-skjorte leveres ut av uniformskomiteen. Med jevne mellomrom er det tilbud om kjøp av Smågardist-effekter fra proffsport. Dette er burgunderfargede klesplagg og kan bestilles med tilpasset påskrift. Forhør deg gjerne om korpset har en rabattkode når du skal bestille.

Kilder til informasjon

For å holde deg oppdatert på hva som skjer i Smågardistene har du følgende kilder til informasjon. De viktigste kildene er «Smånytt» og «Huskelapp».

  • Tutti: Tutti betyr «alle» og er appen der du kan finne både eposter, arrangementer og informasjon om dette. Last ned denne appen til din mobil. Både foreldre og musikanter kan logge på Tutti, forutsetningen er at vi har epost og telefonummer registrert. Les mer om hvordan du logger deg inn i «Tutti».
  • Smånytt: får du på epost og i «Tutti»-appen. I løpet av første uken hver måned sender Smågardistene ut Smånytt på e-post. Smånytt er et nyhetsbrev om hva som skjer den nærmeste måneden og framover. Pass på at ikke Smånytt går i ditt spamfilter.
  • Huskelapp: får du på epost og i «Tutti»-appen. I forkant av et arrangement (en konsert, en opptreden, et stevne, 17. mai, etc) sendes det ut Huskelapp på epost. På huskelappen står tid/sted og hva musikanten må ha med seg.
  • Vår interne facebook-gruppe: Meld deg inn her. Her deler vi smått og stort om hva som skjer.
  • Vår eksterne facebook-side: Her deler vi stolte øyeblikk og informasjon om arrangementer som andre kan være interessert i. Klikk «liker» på denne.
  • Nettsiden vår:

Foreldreinnsats og kostnader

Foreldreinnsats

Hva koster det

Aktiviteter gjennom et år

Det er mange aktiviteter gjennom et skoleår for korpset. Et vanlig korpsår er skissert under.

MånedTidAktivitetHvem deltar
AugustTorsdag i første skoleukeSamspill for juniorer og aspiranter starter oppAlle
Siste helgSandvika byfest – Smågardistene leder paraden. I tillegg har vi ofte oppstartsseminar samme helgHovedkorps og juniorer
Septembertentativt en helgLokalt korpsstevneAlle eller Hovedkorps + juniorer
Siste helgLoppemarkedAlle foreldre og musikanter, men ikke de ferskeste aspirantforeldrene
Oktoberca 25 oktoberHøstkonsert og seminarHovedkorps og juniorkorps
NovemberSiste helgJulespilling på bekkestuaHovedkorps og juniorkorps
Desember2. søndag i adventJulekonsert i Jar kirkeHovedkorps og juniorkorps
Siste torsdag før julaftenJuleavslutning med bingoAlle
Januar2. helgOvernattingsseminar til Kongsberg eller liknende (lør-søn)Alle musikanter fra 4. trinn og oppover
Februar
MarsMellom vinter og påskeferieVårkonsertHovedkorps og juniorkorps. Kanskje aspiranter
AprilEtter påskeMarsjeringsseminarHovedkorps og juniorkorps
Siste helgLoppemarkedAlle foreldre og musikanter, men ikke de ferskeste aspirantforeldrene
Maitentativt en helgLokalt korpsstevneAlle
17. maiKorpsenes jubeldag Alle
Junitentativt en helgMarsjeringsseminar/lokalt korpsstevne/Gardens dag?Hovedkorps og juniorkorps, kanskje aspiranter
2. helgNorgesmesterskap i marsjeringHovedkorps og juniorkorps
etter skolesluttKorpsturalle musikanter fra 4. trinn