Oppgaver for styrevakten

 • Sette frem stoler i musikkrom og festsal, oppstillingsliste er på utstyrsrommet.
 • Musikanter som kommer før Kl.18.00 kan pakke opp instrumentene sine i festsalen.
 • Passe på at musikanter som kommer etter kl.18.00 pakker opp sine instrumenter i keramikkrommet. (Skal hindre at de som kommer for sent forstyrrer de andre)
 • Hjelpe slagverkgruppen med å bære utstyr.
 • Føre oppmøtelister for HK og JK. Liste ligger i i skapet på utstyrsrommet.
 • Hjelpe til med kopiering av noter.
 • Koke kaffe. Sette frem kaffe, vann og kopper på rundt bord ute i vestibylen ved inngang til Festsalen.
 • Sørge for at musikantene ikke er inne på kjøkkenet.
 • Se etter korpsmedlemmene (særlig juniorer) ute i pausen og kalle inn etter pausen.
 • Føre opp utlevert klarinett- og saksofonfliser, olje til messinginstrumenter osv. konferer ev. instrumentforvalter.
 • Sjekke og eventuelt rydde musikkrommet som juniorene har hatt.
 • Etter samspill skal alle musikanter rydde sammen sitt notestativ og sette bort sin stol. Foreldrevakten påser at det skjer.
 • I korona-tider skal antibac settes frem, pose med papir gjøres klar til messingen og overflater vaskes over og. Det skal føres lister over alle voksne som har vært tilstede.

Før alle forlater skolen må følgende rom sjekkes/ryddes:

 • Toaletter
 • Kjøkken
 • Festsal
 • Evt. andre rom som har vært brukt av korpset

Det skal ikke vaskes, men det skal se ordentlig ut.
GOD VAKT!