Informacja o orkiestrach

Czym są orkiestry?

Wiele dzieci i młodzieży w Norwegii gra w orkiestrze, ale
właściwie co to takiego? W orkiestrze uczymy się grać na
instrumentach dętych lub perkusyjnych, na których gramy razem
z innymi. Do wyboru jest wiele różnych instrumentów. Zasadniczo
każdy może wybrać sam, na jakim instrumencie chciałby nauczyć się
grać, ale ostatecznie to dyrygent (nauczyciel) podejmuje decyzję.
Istnieją różne typy orkiestr: orkiestry szkolne, w których grają tylko dzieci
i młodzież, orkiestry wielopokoleniowe, w których grają dzieci, młodzież i
dorośli oraz orkiestry dla dorosłych, gdzie grają tylko dorośli (zazwyczaj osoby
powyżej 15 lat).
Osoby grające w orkiestrze nazywa się muzykami. Początkujący
muzycy w orkiestrach szkolnych to aspiranci/ rekruci/ juniorzy. W
tych orkiestrach muzycy uczą się pierwszych dźwięków instrumentu
i wspólnie grają. W większości orkiestr początkującemu muzykowi
zostanie przydzielony nauczyciel, który na danym instumencie gra od
dawna. Po wstępnym zapoznaniu się z instrumentem i wspólnej grze,
dołącza się do głównego korpusu, w którym ćwiczy się z wszystkimi
innymi, którzy grają już przez jakiś czas.
Gra w orkiestrze to hobby, które możemy realizować przez całe
życie. Muzyk nie musi rezygnować z grania, ponieważ jest zbyt
stary by grać w orkiestrze szkolnej. W całym kraju istnieją orkiestry dla
dorosłych, więc zawsze jest możliwość pogrania z innymi.
W Norwegii wielu kojarzy orkiestry z obchodami 17 maja, ale mają one wiele
innych koncertów, przedstawień, prób weekendowych, kursów i wycieczek w
trakcie sezonu. Dla wielu muzyków wielką atrakcją są wyjazdy na
tournée.

Po co grać w orkiestrze?

W orkiestrze można poznać osoby mieszkające w tej samej
okolicy, miejscowości lub mieście. Próby odbywają się
zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Środowisko jest ważną
częścią gry w orkiestrze, a starsi muzycy opiekują się młodszymi i
pomagają im. W grupie wszyscy są jednakowo ważni; nie ma znaczenia,
czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, czy jesteś cichy czy hałaśliwy, czy
dopiero zaczynasz lub jesteś niemal dorosły i nieważne, na jakim instrumencie
grasz.
W orkiestrze muzycy uczą się między innymi:
• gry na instrumencie
• grać różne gatunki muzyczne
• słuchać siebie nawzajem
• współpracować z innymi
• szanować i opiekować się sobą nawzajem
“Badania wykazały, że dzieci, które uczą się gry na instrumencie, mają lepsze wyniki
w nauce języków, matematyki i lepszą pamięć… Za każdym razem, gdy siadamy do
ćwiczeń, ćwiczymy samokontrolę, uwagę i pamięć.””
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)

Wsparcie i włączenie społeczne

Norwegia, zgodnie z Deklaracją o Wypoczynku (Fritidserklæringen),
zobowiązała się do tego, by wszystkie dzieci miały możliwość
uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. Deklaracja o Wypoczynku
opiera się na art. 31 Konwencji ONZ o prawach dziecka, który stanowi,
że wszystkie dzieci mają prawo do wypoczynku i zabawy oraz do
udziału w życiu artystycznym i kulturalnym.
Dotyczy to nie tylko kwestii finansowych, lecz orkiestra musi tak
zorganizować próby, aby każdy mógł w nich uczestniczyć, niezależnie od
poziomu, płci, wieku, wyznania, ograniczeń fizycznych itp

Czego oczekuje się od rodziców, których dzieci grają w orkiestrze?

Gra w orkiestrze to dobrowolne zorganizowane zajęcia w wolnym czasie, które,
podobnie jak inne zajęcia pozaszkolne, wymagają nieco zaangażowania ze strony
rodziców. To, ile oczekuje się od rodziców, różni się w zależności od orkiestry.
Skontaktuj się z lokalną orkiestrą, aby dowiedzieć się, ile zaangażowania rodziców
oczekują. Zadania rodziców mogą obejmować przykładowo dyżury podczas prób,
przygotowanie ciasta na koncert lub pomoc podczas różnych wystąpień orkiestry.
Aktywność rodziców może być doskonałą okazją do poznania się z innymi. Rodzice,
którzy wykazują zaangażowanie w zajęcia pozaszkolne dzieci są pozytywni, chociaż
niektóre dzieci i młodzież uważają to za trochę zawstydzające.
Orkiestry są zarządzane w sposób demokratyczny i członkowie powyżej 15 roku
życia sami decydują o tym, kto zasiada w zarządzie. Przystąpienie do zarządu daje
rodzicom i pozostałym członkom powyżej 15 lat możliwość bardziej aktywnego
zaangażowania się w działalność orkiestry.

Ile to kosztuje?

Przynależność do orkiestry nie jest najdroższym z zajęć
pozaszkolnych, w jakich dzieci i młodzież mogą brać
udział. Najczęściej nuty, instrument i mundur są w tzw.
kontyngencie (finansowanym ze środków publicznych),
więc nie ma dodatkowych dużych wydatków. Wydatki na
wyjazdy i część czesnego mogą być dodatkiem do kontyngentu.
Skontaktuj się z lokalną orkiestrą, żeby dowiedzieć się, jaki jest
roczny koszt uczestnictwa.
Można również wnioskować do gminy o zwrot wydatków na udział
w orkiestrze dla rodzin, które tego potrzebują.
Wszyscy dorośli pracujący z dziećmi w orkies