Styre og stell

Smågardistenes administrasjon består av følgende

Korpsstyret

Styret er ansvarlig for korpsets daglige drift, planlegging av korpsets konserter og spilleoppdrag, samarbeidsprosjekter, 17. mai osv.. Styremøter gjennomføres normalt hver første torsdag i måneden. Leder av driftsstyret, dirigenter og musikantrepresentanter møter i styret i tillegg til styremedlemmene.

Driftsstyret

Driftsstyret er ansvarlig for gjennomføringen av korpsets arrangementer og har et spesielt ansvar for loppemarkedene. Driftsstyret sørger for bevertning på seminarer og konserter, eventuelle billettsalg og andre inntektsgivende arrangementer.

Uniformskomiteen

Uniformskomiteen har ansvar for å ha oversikt over uniformene, gjennomføring av uniformsprøvinger og sørger for at musikantene har uniformene de trenger

Instrumentforvalterne

Er ansvarlig for instrumentbeholdningen. Instrumentforvalterne hjelper med utstyr til instrumentene (seler, noteklyper, fliser, ventilolje) og kan hjelpe med enkle reparasjoner. Instrumentforvalterne er ansvarlig for å sende instrumenter til reparasjon når dette er nødvendig.

Blomstertogkomiteen

Blomstertogkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av Blomstertoget, herunder blæsting for deltakere, innhenting av sponsorer, skaffe blomster og arrangere det tradisjonsrike loddsalget.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber hvert år i perioden november-januar med å fylle de rollene som skal fylles i styre og stell slik at dette er klart før årsmøtet.

Verv gyldige februar 2024 – februar 2025

Korpsstyret
StyrelederÅse Nossum
SekretærFredrik Mundal
UndervisningsansvarligSissel Reikerås
Aspirant-/junioransvarligKaroline Tellum-Djarraya
RegnskapsførerEllen Cotter Kosberg
Styremedlem Christoffer Serck-Hanssen
StyremedlemJohan Falkenberg
Driftsstyret
LederFredrik Naveen-Saugdahl
NestlederDaniel Holmen
StyremedlemNorman Lagesen
StyremedlemKjetil Haugstad
Styremedlem Ellen Harstad
Styremedlem Nina Kristoffersen
Andre verv
UniformskomitéIngrid Egeberg
UniformskomitéHanne Lagesen
UniformskomitéKristin Østergren
UniformskomitéTrude Dahl
RevisorAnders Risvik
RevisorDaniel Holmen
NoterHanne Therese Rognebakke
Instrumentforvalter Jon Refsnes
Instrumentforvalter Kristian Lindhardsen
Instrumentforvalter Christina Lunde
InstrumentforvalterThomas Kvitle Jenssen
Frakt og tilretteleggingHallvard Kosberg
Frakt og tilretteleggingLars Bayer
Frakt og tilretteleggingHenrik Falck
Frakt og tilretteleggingIngeborg og Steinar Aksnes (fra høst 2024)
Blomstertogkomité lederSolveig Gorseth
BlomstertogkomitéPaola Mayorca
BlomstertogkomitéLars Andreas Lunde
BlomstertogkomitéBente Mannseth
TurkomitéNorman Lagesen
TurkomitéAnn-Kristin Cheyne
TurkomitéKristin Altern
TurkomitéMeenakshi Naveen-Saugdahl
Valgkomité
Leder Christina Lunde
Stine Barstad
Hege Nielman
Normalt er valg for 2 år. Bare leder av korpset og driftsstyret velges normalt for 1 år.