Styre og stell

Smågardistenes administrasjon består av følgende

Korpsstyret

Styret er ansvarlig for korpsets daglige drift, planlegging av korpsets konserter og spilleoppdrag, konserter, samarbeidsprosjekter, 17. mai osv.. Styremøter gjennomføres normalt hver første torsdag i måneden. Leder av driftsstyret, dirigenter og musikantrepresentanter møter i styret i tillegg til styremedlemmene.

Driftsstyret

Driftsstyret er ansvarlig for gjennomføringen av korpsets arrangementer og har et spesielt ansvar for loppemarkedene. Driftsstyret sørger for bevertning på seminarer og konserter, eventuelle billettsalg og andre inntektsgivende arrangementer.

Uniformskomiteen

Uniformskomiteen har ansvar for å ha oversikt over uniformene, gjennomføring av uniformsprøvinger og sørger for at musikantene har uniformene de trenger

Instrumentforvalterne

Er ansvarlig for instrumentbeholdningen. Instrumentforvalterne hjelper med utstyr til instrumentene (seler, noteklyper, fliser, ventilolje) og kan hjelpe med enkle reparasjoner. Instrumentforvalterne er ansvarlig for å sende instrumenter til reparasjon når dette er nødvendig.

Blomstertogkomiteen

Blomstertogkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av Blomstertoget, herunder blæsting for deltakere, innhenting av sponsorer, skaffe blomster og arrangere det tradisjonsrike loddsalget.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber hvert år i perioden november-januar med å fylle de rollene som skal fylles i styre og stell slik at dette er klart før årsmøtet.

Verv gyldige feb 2022- feb 2023

Korpsstyret
StyrelederÅse Nossum
SekretærFredrik Mundal
UndervisningsansvarligSissel Reikerås
Aspirant-/junioransvarligRagnhild Nestande
RegnskapsførerKnut Ivar Solnes
Styremedlem Magne Aaberg
StyremedlemJohan Falkenberg
Driftsstyret
LederFredrik Naveen-Saugdahl
NestlederSigne Marie Nygård
StyremedlemNorman Lagesen
StyremedlemKjetil Haugstad
Styremedlem Ellen Harstad
Styremedlem Nina Kristoffersen
Andre verv
UniformskomitéIngrid Egeberg
UniformskomitéHanne Lagesen
UniformskomitéIngeborg Aksnes
RevisorGunnar Rørnes
RevisorChristoffer Serck-Hanssen
NoterAnne Merete Andersen
Instrumentforvalter Jon Refsnes
Instrumentforvalter Kristian Lindhardsen
Instrumentforvalter Christina Lunde
BlomstertogkomitéSolveig Gorseth
BlomstertogkomitéElisabeth Gundersen
BlomstertogkomitéHilde Anita Rosenblad
BlomstertogkomitéKaroline Tellum Djarraya
Blomstertog støttekomitéGunnar BerthelsenBjørn AuthenTerje KristoffersenJohan Valderhaug
TurkomitéUtnevnes av styret
Valgkomité
Leder Christina Lunde
Christoffer Serck-Hanssen
Mona Solnes
Normalt er valg for 2 år. Bare leder av korpset og driftsstyret velges normalt for 1 år.