Oppfølging av aspiranter og juniorer

Aspiranter følges opp av: Karoline Tellum-Djarraya (leder), Maria Aasrum Bjørklund, Heidi Marie Engelsåstrø, Gunhild Borgersen

JK1 følges opp av: Johan Falkenberg (leder), Hege Nielmann, Eva Cotter Kosberg
JK2 følges opp av: Fredrik Mundal (leder), Toini Oulie-Hauge, Petter Enes

16. mai

TidspunktBeskrivelseOppgave
mai kl. 1800- ca.1900På generalprøven skal programmet for morgenoppstillingen gjennomgås i detalj, i tillegg til noen deler av FAUs arrangement (formiddagsprogrammet)Foreldre hjelper aspiranter og
juniorer med det som er angitt
under

17. mai

TidspunktBeskrivelseOppgave
Kl 07.15Fremmøte på skolen for alle
musikanter i full uniform
Hjelpe musikantene med å pakke opp og gjøre seg klare i tide.
Aspiranter (9 stk) pakker opp i garderoben på andre siden av glassbrua
Junior (26-28 stk) pakker opp på musikkrommet
Kl 07.28Aspiranter og juniorer starter
oppstilling i skolegården
Hjelpe musikantene med å komme seg ut i tide.
Aspiranter skal ha instrument, notestativ og klyper. Om baryton skal ha krakk avklares
på generalprøven.
Junior skal ha instrument, noteklype og marsjhefte.
Kl 07.33Oppstilling må være ferdig
Kl 07.35Programmet starter Hovedkorpset (HK) spiller «Kongesangen»
Velkomsttale ved korpsets styreleder Åse
Pass på at musikantene ser friske og raske ut. Det er mange musikanter, så det er lurt å ha ansvaret for noen rekker hver.
Aspirant: pass på at de er klare til å spille – med riktig sang!
Kl 07.41Aspirantkorpset spiller
Uniformskomiteen deler ut adjutantsnorJuniorer: Må gjøres klare til å spille
Kl 07.45Juniorkorpset spiller «Aspiranter på stasjonen» og «We will rock you»
Kl 07.43Uniformskomiteen deler ut adjutantsnorerJunior: pass på at de er klare til å spille – med riktig sang!
Kl 07.48Juniorkorpset spiller «Red stamp»
Kl 07.50Representant fra H.M. Kongens Garde foretar en inspeksjon av korpsene. Først HK, så junior og aspiranter.Pass på at alle Juniorer og aspiranter ser friske og raske ut.
De kan få vann ved behov.
Kl 08.00Flaggheising Seremonitroppen: «Flaggappell»
Kl 08.03Hovedkorpset spiller «Gud signe vårt dyre fedreland» (1 vers)
Kl 08.05Representant fra H.M. Kongens Garde holder en taleAspiranter: Hjelp aspirantene å gjøre seg klare til å spille.
Pass på at noter til «ja, vi elsker » står på notestativet.
Juniorer: Pass på at juniorer er klare til å spille «ja, vi elsker»
Kl 08.08Hovedkorpset, Juniorkorpset og aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (2 vers)
Kl 08.10Rektor på Stabekk skole gir sin hilsen
Hovedkorpset og Juniorkorpset spiller Gammel JegermarsjAspirantene skal ikke spille, men må gå raskt inn i garderoben og legge fra seg instrumentene. Deretter stiller de seg opp i flaggborgen (8 flagg) under glassbrua. Flaggborgen med aspirantene skal gå mellom hovedkorpsets fane og hovedkorpset.
Aspirantene bytter på å bære fanedusk og flaggborg, Karoline organiserer.
Kl 08.17Avmarsj morgenrunden: 
→ Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Gartnerveien – Krokvollen

Kort stopp med trommestunt og forfriskninger ved Krokvollen 15

Morgenrunden fortsetter via Skogveien og Gamle Ringeriksvei mot Flatlandstunet

Juniorkorps spiller «Gammel
jegermarsj» sammen med HK
for beboerne på Flatlandtunet.
Kun to voksne går foran sammen med aspirantene, resten av de voksne følger etter juniorkorpset. Juniorer: Følge etter juniorkorpset, plukke opp det de mister. Bistå ved behov. Ha
plaster i lommen til ev. gnagsår. Se etter om musikantene med de tyngste instrumentene trenger bærehjelp (spesielt horn og baryton).
Aspiranter: Går ut av toget rett før Flatlandstunet, ta flaggene og geleid aspirantene inn i ventende biler som kjører dem til skolen. Pass på at noen voksne også blir med!
Junior: Etter «Gammel jegermarsj» marsjerer juniorkorpset tilbake til parkeringsplassen. Geleid juniorene inn i ventende biler som kjører til skolen.
Ca kl 08.50Frokost for aspiranter og juniorer i festsalen.
Hovedkorps kommer ca. 0905.
Pass på at alle juniorer og aspiranter får i seg mat og drikke, og at juniorer tar av seg hatten. Kanskje et dobesøk også er lurt!
Pass på at juniorer og aspiranter er klare til å stille opp klokken 0950 i skolegården.
Kl 09.50   HK, junior og aspiranter stiller opp på angitt sted i skolegården.Hjelp aspiranter og junior med å finne sakene sine og stille opp i tide.
Aspirant: Husk notestativ, klyper og eventuelt krakker.
Alle trenger instrument og noter!
Kl 10.00Program start:
Seremonitroppen introduseres og spiller fanfare Velkomst v/konferansier fra mai-komiteen
Pass på at musikantene er klare med «Ja, vi elsker»
HK, JK og Aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (3 vers) (allsang)
Tale ved elevrådsledere/7.trinnJuniorer: Må være klare til å spille «Hit it!»
Juniorkorpset spiller «Hit it!»
Tale ved skolens rektorJunior og aspiranter må være klare til å spille «Gammel jegermarsj»
HK, junior og aspiranter spiller
«Gammel jegermarsj».

Mens aspirantene legger fra seg og foreldrene blir oppfordret til å trekke ut av skolegården, spiller hovedkorpset en marsj til.
Rett etter marsjen må aspiranter gå raskt i garderoben og legge fra seg instrumentet. Deretter stiller de seg bak hovedkorpsets
fane.

Kun to foreldre følger aspirantene, de andre går bak med junior.
Rekkefølgen i barnetoget er:
– Skolens fane
– Flaggborg v/7. trinn
– HK-fane med aspirantene som bærer
dusk
– Hovedkorpset
– 1. trinn
– 2. trinn
– 3. trinn
– 4. trinn,
– 5. trinn
Juniorkorpset
– 6. trinn
Junior: Det er svært viktig at Junior greier å komme seg inn
mellom 5. og 6. trinn. Elevene skal stille opp klassevis i
skolegården, og klassekontaktene på 6. trinn har fått beskjed om å holde tilbake 6. trinn slik at junior kommer mellom dem og 5.
trinn.
Pass på junior i toget. Plukk opp ting som mistes, knytt skolisser, del ut gnagsårplaster og vann ved behov. De med tunge instrumenter (spesielt horn som ikke har sele) kan ha behov for bærehjelp.
Kl 10.30Avmarsj barnetoget: Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Bekkestua bro – 
Bærumsveien til venstre – inn bomveien før rundkjøringen – Kleivveien til
høyre – Søråsen – Kleivveien – Gml. Ringeriksvei til Stabekk skole. 
Kl 11:25Tilbake på skolenJuniorer og aspiranter styres ut av toget og til venstre mot festsalen. De går inn bakveien til musikkrommet. Hovedkorpset og resten av toget går til høyre ved basketbanen og gymsalen, og rundt skolen til amfiet.
Programmet i skolegården fortsetter litt til, men kun HK deltar på dette. Programmet avsluttes ca. 1145Aspirant og junior er ferdige med formiddagsprogrammet.
Instrumenter pakkes ned. Junior legger noter og instrumenter i
Smågardisthengeren som står ved bakdøra til musikkrommet. De blir transportert til Stabekkbanen til Blomstertoget. Pass på at
alle barna blir hentet av en forelder!
Aspiranter tar med instrument hjem.