Oppfølging av aspiranter og juniorer på 17. mai

Aspiranter følges opp av: Sissel Reikerås (leder), Silja Skjelnes, Peter Enes, Marit Rossvoll

Juniorer følges opp av: Gunhild Borgersen, Fredrik Mundal, Johan Falkenberg, Kristin Altern

TidspunktBeskrivelseOppgave
Kl 07.20Fremmøte i full uniform for alle musikanter på Stabekk skole (småskolen).
Hovedkorps og juniorkorps må å ha med instrument, noteklype og marsjhefte.
Aspiranter har med instrument og noter.
Juniorer 29 stk: Hjelp juniorer å pakke opp i musikkrommet
Aspiranter 14 stk: Hjelp aspiranter å pakke opp i garderoben på andre siden av glassbrua.
Kl 07.30OppstillingHjelp musikantene til å stille opp
Aspiranter: Finn fram notestativ, klesklyper og 3 krakker (fra sløydrom) til barytonspillere + horn. Hjelp aspirantene å sette opp noter på notestativ.
Hovedkorpset spiller «Kongesangen» (1 vers)Pass på at alle Juniorer og aspiranter ser friske og raske ut 🙂
De voksne fordeler musikantene mellom seg. For juniorkorpset kan hver voksen ha ansvaret for 2 rekker i korpset.
Velkomsttale ved korpsets styreleder.Aspiranter: Må gjøres klare til å spille. Pass på at noter til «aspiranter på stasjonen»
Kl 07:40Aspirantkorpset spiller
Uniformskomiteen deler ut adjutantsnorJuniorer: Må gjøres klare til å spille
Kl 07:45Juniorkorpset spiller
Representant fra H.M. Kongens Garde foretar en inspeksjon av korpsenePass på at alle Juniorer og aspiranter ser friske og raske ut 🙂
Det er mulig å få vann å drikke ved behov.
Kl 08.00Flaggheising Seremonitroppen: «Flaggappell»
Hovedkorpset spiller «Gud signe vårt dyre fedreland» (1 vers)
Representant fra H.M. Kongens Garde holder en taleAspiranter: Hjelp aspirantene å gjøre seg klare til å spille.
Pass på at noter til «ja, vi elsker » står på notestativet.
Juniorer: Pass på at juniorer er klare til å spille «ja, vi elsker»
Kl 08.10Hovedkorpset, Juniorkorpset og aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (2 vers)
Rektor på Stabekk skole gir sin hilsen
Hovedkorpset og Juniorkorpset spiller Gammel JegermarsjAspiranter: Ta aspirantene inn i garderoben. De legger fra seg instrumentene. Ta inn notestativer og noter. Ta aspirantene med ut av døra under glassbrua og fordel 8 flagg og duskebærere. Aspirantene skal gå rett etter fanen før Hovedkorpset.
Kl 08.17Avmarsj morgenrunden: 
→ Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Gartnerveien – Krokvollen
Aspiranter: Pass på at aspirantene bytter på flagg og duskebæring.
Kun to voksne går foran sammen med aspirantene, resten av de voksne følger etter juniorkorpset.
Juniorer: Følge etter juniorkorpset, plukke opp det de mister. Bistå ved behov.
Ha plaster i lommen til ev. gnagsår.
Kort stopp med trommestunt og forfriskninger ved Krokvollen 15
Morgenrunden fortsetter via Skogveien og Gamle Ringeriksvei mot FlatlandstunetAspiranter: Går ut av toget rett før Flatlandstunet, ta flaggene og geleid aspirantene inn i ventende biler som kjører dem til skolen.
Kort konsert (“Gammel Jegermarsj”) på Flatlandtunet Hovedkorps og Juniorkorps.Juniorkorps: Etter «Gammel jegermarsj» marsjerer juniorkorpset tilbake til parkeringsplassen. Geleid juniorene inn i ventende biler som kjører dem til skolen
Hovedkorpset marsjerer tilbake til Stabekk skole via Gamle Ringeriksvei
Frokost for aspiranter og juniorer i festsalen fra klokken ca 0850. Hovedkorps kommer ca 0905.Pass på at alle juniorer og aspiranter får i seg mat og drikke, og at juniorer tar av seg hatten.
Pass på at juniorer og aspiranter er klare til å stille opp klokken 09:50.
Kl 09.50   Hovedkorpset stiller opp.
Juniorkorpset stiller opp
Aspiranter stiller opp (notestativ og krakker)
Hjelp juniorer og aspiranter til å få med seg alle sakene og stille opp.
Aspiranter: Ta med 3 krakker og notestativ med noter til aspirantene (ja, vi elsker og gammel jegermarsj)
Kl 10.00Seremonitroppen annonseres og spiller Fanfare avtalt sted i amfiet
Velkomst ved konferansier fra 17.mai komiteen, Aasta HetlandHjelp aspiranter og juniorer med å være klare til «Ja, vi elsker».
HK, JK og Aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (3 vers) (allsang)
Tale ved elevrådsledere/7.trinnJuniorer: Må være klare til å spille
Juniorkorpset spiller
Tale ved skolens rektor – Anne-Marie SkjerveHjelp juniorer og aspiranter til å være klare til å spille «Gammel Jegermarsj»
Gammel Jegermarsj – Alle spillerHjelp aspiranter å legge fra seg instrumentene (raskt) etter marsjen og stiller seg etter Hovedkorpsets fane. Aspirantene bytter på å bære dusk.
HK spiller en marsj mens foreldre går i forveien ut av skolegården. Avmarsj
Kl 10.30Avmarsj barnetoget: Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Bekkestua bro – 
Bærumsveien til venstre – inn bomveien før rundkjøringen – Kleivveien til
høyre – Søråsen – Kleivveien – Gml. Ringeriksvei til Stabekk skole. 
Sørg for at aspiranter og juniorer kommer riktig inn i toget.
Aspiranter: Skal gå først i toget etter fanen og før Hovedkorpset. To voksne følger aspirantene ved fanen, resten går bak hovedkorpset.
Juniorer: Skal gå etter 5. trinn. Voksne følger etter bak.

Knyt skolisser, plaster i lommen til ev. gnagsår, plukk opp det musikantene mister.
Kl 11:30Tilbake på skolenHovedkorpset og elevene går inn i skolegården via Basketbanen. Juniorer og aspiranter geleides rett inn i musikkrommet via bakveien når toget er tilbake. De får noe å drikke
Juniorer: Hjelp juniorer å legge instrumenter i Smågardisthengerensom står utenfor inngangen ved musikkrommet. Hengeren blir kjørt til Ringstabekk skole der musikantene får instrumentene sine (til Blomstertoget).
Aspiranter: Hjelp aspirantene å pakke ned instrumenter og få med seg notene sine. Instrumenter og liknende kan ligge på musikkrommet mens det er leker i skolegården.
Pass på at alle aspiranter og juniorer blir hentet av foreldre.