Styreplan 17. mai

Oppgaver med aspiranter og juniorer, se egen plan: Oppfølging av aspiranter og juniorer på 17. mai

Aspiranter: Sissel Reikerås, Silja Skjelnes, Peter Enes, Marit Rossvoll

Juniorer: Gunhild Borgersen, Fredrik Mundal, Johan Falkenberg, Kristin Altern

Trafikk: Knut Ivar Solnes, Olav Nome, Christa Hage

Uniform: Ingeborg Drejer Aksnes, Hanne Lagesen, Ingrid Egeberg

TidspunktBeskrivelseAnsvar
Kl 07.00Låse opp skole, festsal, musikkrom, sløyd og garderobe på andre siden av GlassbruaÅse
Kl 07.15Sette blomsterbuketter ved FlaggstangSissel
Finne fram faner, flagg vimpler og bandolærMagne, Knut Ivar og Bente
Montere mikrofon på stang og sjekke lydNorman
Ta imot representant fra HMK GardenÅse
Ta imot RektorÅse
Sjekke uniformerUniformskomite
ForfriskningerDriftsstyret
Gjøre klar vann på brett og være klar med vakter og vaktenes ansvarDriftsstyre + Mona Solnes
Klargjøre notestativer med programRagnhild
Klargjøre flagg og flagglineRagnhild
Montere trompetfanerInstrumentforvaltere
Overse utpakking av instrumenter i Sløydrom (HK)Magne og Knut Ivar
Kl 07.20Fremmøte i full uniform for alle musikanter på Stabekk skole
Kl 07.30Oppstilling
Kl 07.35Hovedkorpset spiller «Kongesangen» (1 vers)Olav Nome er forsanger
Velkomsttale ved korpsets styreleder.Marcus deler ut blomst til Åse
Kl 07.40Aspirantkorpset spiller
Kl 07.42Uniformskomiteen deler ut adjutantsnor
Representant for H M Kongens Garde gratulerer Adjutantene
Visekorporal Victoria L. Fagerås
5 stk fra Uniformskomiteen deler ut.
Maya, Ingeborg, Adam, Anders og Jack skal frem.
Kl 07.45Juniorkorpset spiller
Kl 07.48Representant fra H.M. Kongens Garde foretar en inspeksjon av korpsene ved visekorporal Viktoria L. FageråsTamburmajor HK: Visekorporal; hovedkorpset er klart for inspeksjon!
Visekorporal: God dag Smågardister!
Hovedkorpset: God dag, Visekorporal!

Tamburmajor JK: Visekorporal; juniorer og aspiranter er klare for inspeksjon!
Visekorporal: God dag Smågardister!
Juniorer og aspiranter: God dag, Visekorporal!
Kl 08.00Flaggheising Seremonitroppen: «Flaggappell»Seremonitroppen skal stilles opp
Hovedkorpset spiller «Gud signe vårt dyre fedreland» (1 vers)Olav Nome er forsanger
Kl 08.05Representant fra H.M. Kongens Garde holder en taleMarcus deler ut blomst
Kl 08.10Hovedkorpset, Juniorkorpset og aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (2 vers)Olav Nome er forsanger
Kl 08.13Rektor på Stabekk skole gir sin hilsenMarcus deler ut blomst til Rektor
Kl 08:15Hovedkorpset og Juniorkorpset spiller Gammel JegermarsjFanebærer og aspiranter stiller opp klare til avmarsj.
Trafikkvakter klarerer trafikken
Smågardist-eskortebil er klar
Kl 08.17Avmarsj morgenrunden: 
→ Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Gartnerveien – Krokvollen
Kort stopp med trommestunt og forfriskninger ved Krokvollen 15
Morgenrunden fortsetter via Skogveien og Gamle Ringeriksvei mot Flatlandstunet
Kl 08.45Kort konsert på FlatlandstunetHovedkorpset og juniorkorpset spiller «Gammel Jegermarsj». Juniorkorpset trer av. Hovekorpset spiller en marsj til. Åse sier gratulerer med dagen og takk.
Hovedkorpset marsjerer tilbake til Stabekk skole via Gamle Ringeriksvei
Kl 09.05Frokost i festsalen for Hovedkorps
Kl 09.10Sperrebånd for Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter settes oppKnut Ivar og Magne
Kl 09.50   Hovedkorpset stiller opp.
Juniorkorpset stiller opp
Aspiranter stiller opp (notestativ og krakker)
Alle korpsene stiller opp langs skolen ved biblioteket. Still opp i retning for å gå barnetoget, men vend ut mot skolegården.
Kl 10.00Seremonitroppen annonseres og spiller Fanfare avtalt sted i amfiet
Velkomst ved konferansier fra 17.mai komiteen, Aasta Hetland
HK, JK og Aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (3 vers) (allsang)
Tale ved elevrådsledere/7.trinn
Juniorkorpset spillerMona får blomst
Tale ved skolens rektor – Anne-Marie Skjerve
Gammel Jegermarsj – Alle spiller
Hovedkorpset spiller en marsj mens foreldre går i forveien ut av skolegården. Avmarsj
Kl 10.30Avmarsj barnetoget: Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Bekkestua bro
Kl 10.35Stoppe på broa og feste 17. mai-sløyfer på SmågardiststatueneÅse fester 17. mai-sløyfer
Kl 10.40 Toget fortsetter Bærumsveien til venstre – inn bomveien før rundkjøringen – Kleivveien til høyre – Søråsen – Kleivveien – Gml. Ringeriksvei til Stabekk skole. 
Pass på at sperrebånd er klart når Hovedkorpset er tilbakeMagne og Knut Ivar
Kl 11.38Tilbake på skolenJuniorer og Aspiranter skal ikke med inn i skolegården. Se Oppfølging av aspiranter og juniorer på 17. mai
Kl 11.40Fanfare og trommestunt i amfiet
Konferansier introduserer de to vinnerne av tegnekonkurransen og overrekker premie
Kl 11.48Norge i Rødt, hvitt og blått (2 vers)Åse og Ingunn må være klare til å hente blomster
Kl 12.00Arrangement ferdig. Instrumenter og tilbehør klargjøres for transport til Stabekkbanenen. De faner som ikke skal til Blomstertoget legges i Kulverten.
Finn fram blomstertogfanen
Magne og Norman
Kl 12.15Låsing av rommene vi har bruktÅse
Kl 21.00Flagg nedRagnhild