Styreplan 17. mai

Oppgaver med aspiranter og juniorer, se egen plan: Oppfølging av aspiranter og juniorer på 17. mai

Aspiranter(pakker opp i garderoben til høyre under glassbrua): Karoline Tellum-Djarraya, Maria Aasrum Bjørklund, Heidi Marie Engelsåstrø, Gunhild Borgersen

JK pakker opp på musikkrommet. HK pakker opp på sløyden.

JK1: Johan Falkenberg (leder), Hege Nielmann, Ellen Cotter Kosberg

JK2: Fredrik Mundal (leder), Toini Oulie-Hauge, Petter Enes

Trafikk: Knut Ivar Solnes, Daniel Holmen, Anders Risvik (går foran korpset med vest)

Uniform: Hanne Lagesen, Ingrid Egeberg, Kristin Østergren, Ann-Kristin Hauge

TidspunktBeskrivelseAnsvar
Kl 07.00Låse opp skole, festsal, musikkrom, sløyd og garderobe på andre siden av GlassbruaÅse
Kl 07.15Sette blomsterbuketter ved FlaggstangSissel
Finne fram faner, flagg vimpler og bandolærKnut Ivar og Bente
Montere mikrofon på stang og sjekke lydNorman
Ta imot representant fra HMK GardenÅse
Ta imot RektorÅse
Sjekke uniformerUniformskomite
ForfriskningerDriftsstyret
Gjøre klar vann på brett og være klar med vakter og vaktenes ansvarDriftsstyre + Marit Rossvoll og Nina Furset
Vakter 4 stk, en person hver annen rode:
Katrine Pedersen
Kristin Altern
Tove Lenes
Elizabeth Acklam
Klargjøre notestativer med programSissel (3 stk: Sissel, Ingunn, Olav. Mona kun program.)
Klargjøre flagg og flagglineFredrik M
Montere trompetfaner og finne fram tubastativ til Georg og OskarInstrumentforvaltere
Overse utpakking av instrumenter i Sløydrom (HK)Knut Ivar og Christoffer
Kl 07.25Fremmøte i full uniform for alle musikanter på Stabekk skole
Kl 07.25
Kl 07.28
Oppstilling HK
HK varmer opp. JK starter oppstilling
Kl 07.33Oppstilling ferdig
Kl 07.35Program start
Hovedkorpset spiller «Kongesangen» (1 vers)
Olav Nome er forsanger
Kl 07.37Velkomsttale ved korpsets styreleder.Marcus deler ut blomst til Åse
Kl 07.41Aspirantkorpset spillerAspiranter på stasjonen (30 sek)
We will rock you (30 sek)
Kl 07.43Uniformskomiteen deler ut adjutantsnor til 12 stk Tarald, Elin, Wilhelm, Romer, Eirik, Victoria, Frida, Håvard, Martine, Anders, Jacob og JacksonUniform: Hanne, Kristin, INgrid, Ann-Kristin, Åse og Christoffer ++
Kl 07.48Juniorkorpset spillerRed stamp (1,30 sek)
Kl 07.50Representant fra H.M. Kongens Garde foretar en inspeksjon av korpsene

Marcus følger
Seremonimester passer tid
Emil følger når han inspiserer junior
Tamburmajor HK: Korporal; hovedkorpset er klart for inspeksjon!
Korporal: God dag Smågardister!
Hovedkorpset: God dag, Korporal!

Tamburmajor JK: Korporal; juniorer og aspiranter er klare for inspeksjon!
Korporal: God dag Smågardister!
Juniorer og aspiranter: God dag, Korporal!
Kl 08.00Flaggheising Seremonitroppen: «Flaggappell»Seremonitroppen står i korpset. Må være klare slik at
flagget heises 0800.
Kl 08.03Hovedkorpset spiller «Gud signe vårt dyre fedreland» (1 vers)Olav Nome er forsanger
Kl 08.05Representant fra H.M. Kongens Garde holder en taleMarcus deler ut blomst
Kl 08.08Hovedkorpset, Juniorkorpset og aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (2 vers)Olav Nome er forsanger
Kl 08.13Fungerende rektor på Stabekk Birgitte Buskoven gir sin hilsenMarcus deler ut blomst til Rektor
Kl 08:15Hovedkorpset og Juniorkorpset spiller Gammel JegermarsjFanebærer og aspiranter stiller opp klare til avmarsj. Aspiranter bærer dusker og flagg.
Trafikkvakter klarerer trafikken
Smågardist-eskortebil er klar
Kl 08.17Avmarsj morgenrunden: 
→ Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Gartnerveien – Krokvollen
Kort stopp med trommestunt og forfriskninger ved Krokvollen 15
Morgenrunden fortsetter via Skogveien og Gamle Ringeriksvei mot Flatlandstunet
Thomas tar med paradetromme til Anders som
han bruker på stunt i Krokvolden.
Åse, Sissel og Christoffer går med HK
Kl 08.45Kort konsert på FlatlandstunetHovedkorpset og juniorkorpset spiller «Gammel Jegermarsj». Juniorkorpset trer av og kjøres tilbake til skolen.
Hovekorpset spiller «ja, vi elsker».
Hovedkorpset spiller en marsj til.
Åse sier gratulerer med dagen og takk.
Hovedkorpset marsjerer tilbake til Stabekk skole via Gamle Ringeriksvei
Kl 09.05Frokost i festsalen for Hovedkorps
Kl 09.10Sperrebånd for Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter settes oppKnut Ivar og Christoffer
Kl 09.50   Hovedkorpset stiller opp.
Juniorkorpset stiller opp
Aspiranter stiller opp
HK stiller opp langs skolen ved biblioteket. Still opp i retning for å gå barnetoget, men vend ut mot skolegården.
JK stiller opp mellom amfiet og
glassbroen (inntil skolen).
Aspiranter også.
Kl 10.00Seremonitroppen annonseres og spiller Fanfare der de står
Velkomst ved konferansier fra 17.mai komiteen
HK, JK og Aspiranter spiller «Ja, vi elsker» (3 vers) (allsang)
Tale ved elevrådsledere/7.trinn
Juniorkorpset spiller «Hit it!» (1 min)Mona får blomst
Tale ved fungerende rektor Birgitte BuskovenRektor får blomst fra FAU
Gammel Jegermarsj – Alle spillerForeldre må få beskjed om å gå ut av skolegården FØR marsjen.
Hovedkorpset spiller en marsj mens foreldre går i forveien ut av skolegården. Avmarsj
Kl 10.30Avmarsj barnetoget: Stabekk skole – Gml. Ringeriksvei – Bekkestua bro
Kl 10.35Stoppe på broa og feste 17. mai-sløyfer på SmågardiststatueneÅse og Ingunn fester 17. mai-sløyfer på hver sin side
Kl 10.40Toget fortsetter Bærumsveien til venstre – inn bomveien før rundkjøringen – Kleivveien til høyre – Søråsen – Kleivveien – Gml. Ringeriksvei til Stabekk skole. 
Pass på at sperrebånd er klart når Hovedkorpset er tilbakeChristoffer og Knut Ivar
Kl 11.25Tilbake på skolenHovedkorpset og elevene går inn i skolegården via Basketbanen.
Juniorer og Aspiranter geleides rett inn på musikkrommet via bakveien når toget er tilbake. Fredrik M. får tambur til å svinge til venstre mot festsalen. Pass på at resten av toget går mot basketbanen. Oppfølging av aspiranter og juniorer på 17. mai
Driftsstyret order gratis is og brus til alle musikantene.
Kl 11.35Fanfare blir stående
Trommestunt øvrest i amfiet
Før dette må sperrebånd være klart til trommestuntet – Knut Ivar og Christoffer.
Konferansier takkerIngunn og Olav får blomst
Konferansier introduserer de to vinnerne av tegnekonkurransen og overrekker premie
Kl 11.40Norge i Rødt, hvitt og blått (2 vers)(Olav er forsanger)
Kl 11.42Arrangement ferdig. Instrumenter og tilbehør klargjøres for transport til Stabekkbanenen. De faner som ikke skal til Blomstertoget (HK. fanen) legges i Kulverten. JK-fanen skal med. Flagg og vimpler i kulvert.
Finn fram blomstertogfanen
Magne og Norman
Kl 12.15Låsing av rommene vi har bruktÅse
Kl 21.00Flagg nedFredrik M
Blomstertoget:
HK: Åse (går med ordføreren)
Sissel, Christoffer, Knut Ivar
JK: Karoline, Fredrik M., Steinar Aksnes, Ingeborg
Aksnes, Silja Skjelnes, Ola Rønne (junior trenger
sikkert bærehjelp)
Alle må ha vann, sprayflaske, plaster +++
Oppmøte HK: 1630
Oppmøte JK: 1630